Python

לשפת התכנות פייתון יש מספר יתרונות ברורים -

    • פייתון נוח לכתיבה והוא מהיר
    • לא צריך להתקין כלום – פשוט נכנסים ומתחילים לכתוב קוד - על גבי אתר אינטרנט!
    • מכיל פיצ'רים של עורך טקסט מקצועי – השלמה אוטומטית, הזחות אוטומטיות, צבעים וכו'
    • ייבוא נוח של ספריות וגישה לבלוקים מוכנים של קוד
כעת ניתן לכתוב ממש כאן בתוך האתר שלנו! פשוט ליחצו על main.py וראו כיצד ניתן לבצע פלט של משהו (הדפסה).

באמצעות כלים כמו משתנים, טיפוסים, הרשאות, השמה ואופרטורים נוכל לבצע חישוביים ולהציג אותם.
למשל - הגדרת משתנה עובדת כך num = 5; פה אין צורך בטיפוסים!
וכן גם השמה היא באמצעות של שווה אחד, אם כי בדיקות יהיו פעמיים שווה...
אופרטורים שעובדים כאן הם + - * / וכן גם % מודולו.
בכל הנוגע לבדיקות, לולאות וכדומה. שהרי זה דומה לכל הנלמד כאן במדריך הלוגיקה שלנו.

אם משהו מהמושגים אינו מובן לכם, אנא ראו ערך מדריך "לוגיקה" פה בעולם ההייטק.

כעת, אנא צרו 5 משתנים מספריים לבחירתכם ולסיום הציגו את הממוצע שלהם. פתרו זאת כאן למטה...

בקרוב.

בקרוב.

בקרוב.

מערכת תגובות

אביב : מתי יהיו עוד שיעורים?

שם:
ההודעה:
🔝