תרגולי מחשב

בקרוב יעלו לכאן שאלות וגם פתרונותיהן

בקרוב יעלו לכאן שאלות וגם פתרונותיהן

בקרוב יעלו לכאן שאלות וגם פתרונותיהן


כלים הדרכתיים ואדמיניסטרטיביים

שיעור 1 - הנעה

שיעור 2 - הכרתיים

שיעור 3 - גורמים חברתיים

שיעור 4 - למידה

שיעור 5 - שיטות מחקר, סטטיסטיקה

🔝